Σχετικά με εμάς

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» με κωδικό MIS 380416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις εκπόνησης Μελετών, Δικτύωσης, Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης, Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης, καθώς και δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης, οι οποίες αφορούν σε : 

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε θέματα κοινωνικής επιχείρησης
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε θέματα επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης – προώθησης αγροτικών προϊόντων
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε τεχνικά θέματα μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματαΕπαφή

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ
59100


2331072663