ΔΡΑΣΗ 16 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

2015-04-09 09:10

ΔΡΑΣΗ 16: Δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Βέροια, 16.04.2015

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

 

ü  Πορεία υλοποίησης εργασιών των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης.

ü  Προτάσεις επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης των σχεδίων.

ü  Προσδιορισμός δράσεων συνεργασίας μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

ü  Δημιουργία οδηγού υλοποίησης των σχεδίων και καταγραφής προβλημάτων.

ü  Προγραμματισμός επόμενων δράσεων.

ü  Άλλα θέματα.

—————

Πίσω


Επαφή

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ
59100


2331072663