ΔΡΑΣΗ 18 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2015-04-16 19:45

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης  της πράξης [380416]«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιτότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ,

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ το πρώτο εργαστήρι, την Πέμπτη16 Απριλίου, 6:30 μ.μ., στην έδρα της ΓΝΩΣΗ Α.Ε. (Μ. Μπότσαρη 13, Βέροια), με στόχο την επίτευξη καθοδήγησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, ανταλλαγής εμπειριών, πρακτικών στήριξης και ενθάρρυνσης των ωφελουμένων της πράξης.

Στο εργαστήρι θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προοπτική Απασχόλησης», κ. Λυκοστράτης Βασίλειος. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν σύντομες εμπειρικές αναφορές από τους τομείς δραστηριοποίησής τους, των κ.κ. Ζιώγα Θωμά, Πρόεδρο της Ο.Ε.Β.Ε. Βέροιας, Παππά Γρηγόριο, Γεν. Γραμματέα της Ο.Ε.Β.Ε. Βέροιας και του Σωματείου Συνεργείων Βέροιας και Πατσιαβούρα Νικόλαο  Γεν. Γραμματέα του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Ο συντονισμός του εργαστηρίου θα γίνει από την υπεύθυνη του έργου κα. Μπαρμπαρούση Στέλλα.

—————

Πίσω


Επαφή

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ
59100


2331072663